Ver registro no DEDALUS
Exportar registro bibliográfico

Espectroscopia da impedancia e de modulacao optica de dispositivos do tipo barreira schottky e mos de silicio (1991)