Ver registro no DEDALUS
Exportar registro bibliográfico

Metrics


Metrics:

Interchain luminescence in poly(acetoxy-p-phenylene vinylene) (2002)