Ver registro no DEDALUS
Exportar registro bibliográfico

Uso do modelo carga - fluxo de carga - fluxo de dipolo para as derivadas do momento de dipolo de sistemas altamente iônicos (2009)